ThanaWoods Premium

ธนาวูด มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำไม้แบบก่อสร้างไม้แปรรูปไม้อัดเคลือบฟิล์มพร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ไม่เพียงมุ่งเน้นการ จำหน่ายสินค้า ที่มีคุณภาพเพียงอย่างเดียว แต่เน้นการบริการที่ดีเยี่ยม เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

ดูเพิ่มเติม

ThanaWoods

ธนาวูด มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำไม้แบบก่อสร้างไม้แปรรูปไม้อัดเคลือบฟิล์มพร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ไม่เพียงมุ่งเน้นการ จำหน่ายสินค้า ที่มีคุณภาพเพียงอย่างเดียว แต่เน้นการบริการที่ดีเยี่ยม เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

ดูเพิ่มเติม

เหตุผลที่ต้องเลือกเรา


การบริการด้วยประสบการณ์

มากกว่า 20 ปีที่เรายังคงมุ่งมั่นนำไม้อัดคุณภาพสูงเข้ามาจำหน่าย ให้กับลูกค้าในประเทศ เรากล้ายืนยันด้วยประสบการณ์ของเรา เพราะเรามั่นใจในคุณภาพและการบริการครบทุกด้านเพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญทุกคน


 คุณภาพสินค้าที่เหนือกว่าสำหรับลูกค้า

เรามีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ครบทุกด้าน เพื่อให้มั่นใจว่า ไม้อัดทุกแผ่นของเรานั้นผ่านการผลิตด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง พร้อมด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อให้คุณภาพของไม้อัดเป็นที่พึงพอใจให้กับลูกค้าต่อไป.


 ให้ลูกค้าลดต้นทุนอย่างยั่งยืน

เพราะด้วยคุณภาพที่สูงของไม้อัดทุกแผ่น สามารถนำมาใช้ซ้ำได้มากขึ้นโดยยังคงคุณภาพที่ดี ทำให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนการบริหารจัดการและส่งผลต่อกำไรในอนาคตของลูกค้าเอง.

การตอบรับจากลูกค้า

Next Previous เสียงตอบรับแห่งคุณภาพ

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำไม้แบบก่อสร้างไม้แปรรูปไม้อัดเคลือบฟิล์มพร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ไม่เพียงมุ่งเน้นการ จำหน่ายสินค้า ที่มีคุณภาพเพียงอย่างเดียว
แต่เน้นการบริการที่ดีเยี่ยม เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

ลูกค้าที่ไว้วางใจเราเสมอมา

Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client