ปาติเกิลบอร์ด

ไม้อัด ปาติเคิลบอร์ด

ขนาด : ขนาดมาตรฐาน 1220X2440 มิลลิเมตร (4×8 ฟุต) และมีความหนาตั้งแต่ 9 – 15 มิลลิเมตร

ขนาด 9, 12, 15 มม.

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ไม้อัด ปาติเคิลบอร์ด

คุณสมบัติ

• แผ่นไม้ที่ผลิต จาก การนำไม้ตามธรรมชาติมาบดย่อย เป็นชิ้นขนาดเล็กๆและนำมาอัดเข้ารูปเป็นแผ่นด้วยความร้อน กาวพิเศษ และแรงอัด พร้อมการผ่านกระบวนการทางเคมี เพื่อให้สามารถป้องกันความชื้นและปลวก โดยจะผลิตเป็นแผ่นสำเร็จรูปขนาด 1200 x 2400 มม. และ มีขนาดความ
หนาต่างๆกัน เช่น ขนาดหนา 3 มม. , 9 มม.,16 มม., 19 มม., เป็นต้น โดยแผ่นที่ผลิตได้ยังเป็นแผ่นเปลือย ที่จะต้องนำไปปิดผิว ภายนอกก่อนนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์

ขนาด : ขนาดมาตรฐาน 1220X2440 มิลลิเมตร (4×8 ฟุต) และมีความหนาตั้งแต่ 9 – 15 มิลลิเมตร