วงกบสังเคราะห์

วงกบประตู สังเคราะห์

คุณสมบัติ

– ปลวกไม่กิน
– ไม่บวมน้ำ
– ไม่เป็นเชื้อรา
– ไม่โก่งงอ
– ไม่ผุ
– ไม่เปื่อยยุ่ย
– ไม่ลามไฟ
– ทาสีได้

หมวดหมู่:

รายละเอียด

วงกบประตู สังเคราะห์

คุณสมบัติ

– ปลวกไม่กิน
– ไม่บวมน้ำ
– ไม่เป็นเชื้อรา
– ไม่โก่งงอ
– ไม่ผุ
– ไม่เปื่อยยุ่ย
– ไม่ลามไฟ
– ทาสีได้

การติดตั้ง

– ติดตั้งได้ทั้งระบบเปียก และระบบแห้ง

วิธีการติดตั้ง

–  ติดตั้งเหมือนกับวิธีการติดตั้งวงกบไม้ทั่วไป