ไม้กะบากมาเลย์

ไม้กะบากมาเลย์

คุณสมบัติ : เนื้อไม้แข็ง สีขาวปนเหลือง มีน้ำหนักปานกลาง นิยมใช้ทำแบบเสา, เทพื้นมีความคงทนค่อนข้างมาก

หมวดหมู่:

ไม้กะบากมาเลย์

คุณสมบัติ : เนื้อไม้แข็ง สีขาวปนเหลือง มีน้ำหนักปานกลาง นิยมใช้ทำแบบเสา, เทพื้นมีความคงทนค่อนข้างมาก

© Copyright 2019 By Thanawoods