ไม้อัดขัดหน้า 10 มม.

หนาจริง 8.5 – 8.7 มม.

เกรด AA

หน้ายาง

ไส้ยูคา

สำหรับใช้งานประเภทเฟอร์นิเจอร์ ปะโฟเมก้าเกรดต่ำ หรืองานทำสีหน้าไม้

รายละเอียด

ไม้อัดขัดหน้า 10 มม.

หนาจริง 8.5 – 8.7 มม.

เกรด AA

หน้ายาง

ไส้ยูคา

สำหรับใช้งานประเภทเฟอร์นิเจอร์ ปะโฟเมก้าเกรดต่ำ หรืองานทำสีหน้าไม้