ไม้อัดยาง Vn แดง

ขนาด 4, 10, 15 มม.
คุณสมบัติ

• มีความคงตัวไม่ยืดหด และแตกง่าย สามารถตอกตะปูได้นิยมใช้ใน
การทำพื้น ผนังกั้นห้อง แคมป์คนงาน ปูพื้น

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ขนาด 4, 10, 15 มม.
คุณสมบัติ

• มีความคงตัวไม่ยืดหด และแตกง่าย สามารถตอกตะปูได้นิยมใช้ใน
การทำพื้น ผนังกั้นห้อง แคมป์คนงาน ปูพื้น