ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์ 10 มม.

หนาจริง 8.5 – 8.7 มม.

เกรด AAA

หน้าโอกูเม่

ไส้ป๊อบล่าร์

สำหรับใช้งานประเภทเฟอร์นิเจอร์เกรด A  ปะโฟเมก้าเกรดกลาง – สูง หรืองานทำสีหน้าไม้

รายละเอียด

ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์ 10 มม.

หนาจริง 8.5 – 8.7 มม.

เกรด AAA

หน้าโอกูเม่

ไส้ป๊อบล่าร์

สำหรับใช้งานประเภทเฟอร์นิเจอร์เกรด A  ปะโฟเมก้าเกรดกลาง – สูง หรืองานทำสีหน้าไม้