ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์ 15 มม.

หนาจริง 13.4 – 13.6 มม.

เกรด AAA

หน้าโอกูเม่

ไส้ป๊อบล่าร์

สำหรับใช้งานประเภทเฟอร์นิเจอร์เกรด A  ปะโฟเมก้าเกรดกลาง – สูง หรืองานทำสีหน้าไม้

รายละเอียด

ไม้อัดโอกูเม่ 15 มม.

หนาจริง 13.4 – 13.6 มม.

เกรด AAA

หน้าโอกูเม่

ไส้ป๊อบล่าร์

สำหรับใช้งานประเภทเฟอร์นิเจอร์เกรด A  ปะโฟเมก้าเกรดกลาง – สูง หรืองานทำสีหน้าไม้