ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์ 4 มม.

ความหนาจริง 3.0 มม.

ไส้ไม้ ปอร์บล่าร์

หน้าวีเนียร์ ซีด้าร์

เกรด AA

สำหรับใช้งานเฟอร์นิเจอร์เกรด B ทำลิ้นชัก หลังตู้เสื้อผ้าและอื่นๆ

เกรดนี้ยังไม่เหมาะสำหรับงานปะโฟเมก้า และทำสีหน้าไม้ (ทำได้ แต่จะใช้สีค่อนข้างเยอะ)

รายละเอียด

ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์ 4 มม.

ความหนาจริง 3.0 มม.

ไส้ไม้ ปอร์บล่าร์

หน้าวีเนียร์ ซีด้าร์

เกรด AA

สำหรับใช้งานเฟอร์นิเจอร์เกรด B ทำลิ้นชัก หลังตู้เสื้อผ้าและอื่นๆ

เกรดนี้ยังไม่เหมาะสำหรับงานปะโฟเมก้า และทำสีหน้าไม้ (ทำได้ แต่จะใช้สีค่อนข้างเยอะ)