ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์

ความหนาจริง : 3.0 ,4.4 – 4.6 ,8.5 – 8.7 ,13.4 – 13.6 มม.
ไส้ไม้ : ปอร์บล่าร์
หน้าวีเนียร์ : ซีด้าร์
เกรด : AA
สำหรับใช้งานเฟอร์นิเจอร์ : 
เกรด B ทำลิ้นชัก หลังตู้เสื้อผ้าและอื่นๆ
เกรดนี้ยังไม่เหมาะสำหรับงาน : 
ปะโฟเมก้า และทำสีหน้าไม้ (ทำได้ แต่จะใช้สีค่อนข้างเยอะ)

ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์

ความหนา : 3.0 , 4.4-4.6 , 8.5-8.7 , 13.4-13.6 มม.
ไส้ไม้ : ปอร์บล่าร์
หน้าวีเนียร์ : ซีด้าร์
เกรด : AA
สำหรับใช้งานเฟอร์นิเจอร์ : เกรด B ทำลิ้นชัก หลังตู้เสื้อผ้าและอื่นๆ
เกรดนี้ยังไม่เหมาะสำหรับงาน : ปะโฟเมก้า และทำสีหน้าไม้ (ทำได้ แต่จะใช้สีค่อนข้างเยอะ)

© Copyright 2019 By Thanawoods