ไม้อัด ThanaWoods Eco Form

ขนาด : 1,200 x 2,440 mm. หนา 15 mm., 20 mm.
ความชื้น : < 12 %
กาว : MUF
ความหนาแน่น : 600 กก./ลูกบาศก์เมตร
ไส้ไม้ : ไม้ Hardwood
ชนิดของฟิล์ม : Phenolic Film
รอบการใช้งาน : 10 รอบ

ได้มาตรฐานผ่านการรับรอง : 

CE
EN 13986
EN 636
EN 717-2
EN 301

ISO 9001-2015

ThanaWoods Eco Form

ขนาด : 1,200 x 2,440 mm. หนา 15 mm., 20 mm.
ความชื้น : < 12 %
กาว : MUF
ความหนาแน่น : 600 กก./ลูกบาศก์เมตร
ไส้ไม้ : ไม้ Hardwood
ชนิดของฟิล์ม : Phenolic Film
รอบการใช้งาน : 10 รอบ

ได้มาตรฐานผ่านการรับรอง : 

CE
EN 13986
EN 636
EN 717-2
EN 301

ISO 9001-2015

© Copyright 2019 By Thanawoods