ไม้อัด ThanaWoods Eco Form

ขนาด : 1,200 x 2,440 mm. หนา 15 mm., 20 mm.
ความชื้น : < 12 %
กาว : MUF
ความหนาแน่น : 600 กก./ลูกบาศก์เมตร
ไส้ไม้ : ไม้ Hardwood
ชนิดของฟิล์ม : Phenolic Film
รอบการใช้งาน : 10 รอบ

ThanaWoods Eco Form

ขนาด : 1,200 x 2,440 mm. หนา 15 mm., 20 mm.
ความชื้น : < 12 %
กาว : MUF
ความหนาแน่น : 600 กก./ลูกบาศก์เมตร
ไส้ไม้ : ไม้ Hardwood
ชนิดของฟิล์ม : Phenolic Film
รอบการใช้งาน : 10 รอบ

© Copyright 2019 By Thanawoods