ไม้อัด ThanaWoods Pro Form

ไม้อัดเคลือบฟิล์ม : Phenolic Film
ขนาด : 1,200 x 2,440 mm. หนา 15 mm., 20 mm.
ความชื้น : < 12 % กาว : Phenolic
ความหนาแน่น : 630 กก./ลูกบาศก์เมตร
ไส้ไม้ : ไม้ Hardwoods
รอบการใช้งาน : 20 ครั้ง

ThanaWoods Pro Form

ไม้อัดเคลือบฟิล์ม : Phenolic Film
ขนาด : 1,200 x 2,440 mm. หนา 15 mm., 20 mm.
ความชื้น : < 12 % กาว : Phenolic
ความหนาแน่น : 630 กก./ลูกบาศก์เมตร
ไส้ไม้ : ไม้ Hardwoods
รอบการใช้งาน : 20 ครั้ง

© Copyright 2019 By Thanawoods