ความรู้ไม้แบบก่อสร้าง -ไม้อัดก่อสร้าง-ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

Q : เหตุใด ไม้ก่อสร้างไม้อัดก่อสร้าง ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำจึงพบปัญหาการบิดงอ หลังจากเทคอนกรีตแล้ว เรามีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

A : จากการที่ทีมงาน Technicianธนาวูด ที่เชี่ยวชาญเรื่องไม้แบบก่อสร้าง,ไม้อัดเคลือบฟอล์มดำมากว่า15ปี ได้สำรวจเก็บข้อมูลจากSiteงานก่อสร้างหลายโครงการ พบว่า
ไม้แบบก่อสร้าง,ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำบิดงอ เกิดจาก

– ไม้อัด ไม้แบบที่ผ่านการเลื่อยตัดมา เพื่อทำแบบเสา แบบคาน แนวรอยเลื่อยผ่าไม้ไม่เรียบตรงพอ ไม้แบบก่อสร้าง,ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ เมื่อช่างนำมาประกอบแบบ (ต้องใช้3ชิ้น ในแบบคาน และใช้ 4ชิ้นในแบบเสา)
เมื่อเทคอนกรีตลงไปในแบบไม้ แบบไม้อัดเนื้อคอนกรีต ซึ้งมีน้ำทรายปูนเป็นส่วนผสม จะไหลออกทางช่องห่างระหว่างไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ,ไม้แบบ .โดยเฉพาะงานเทคอนกรีตหล่อแบบเสา มี่มีความสูงเกิน3m. แรงกดของคอนกรีต(Pressure force)จะสูงมากบริเวณเสาที่อยู่ใกล้พื้น แรงดังกล่าวมีแรงดันสูง หากไม้แบบก่อสร้าง,ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ มีรอยต่อไม่เรียบสนิท เนิ้อคอนกรีตจะถูกpressureดันไหลออกมาทำให้ไม้อัด,ไ้ม้แบบก่อสร้างนั้นโก่งตัวบิดตัวบริเวณ ที่คอนกรีตไหลออกมาได้ .โดยเฉพาะเสาคอนกรีตขนาดใหญ่ต้องใช้เครื่ิองจี้คอนกรีตไล่ฟองอากาศด้วยแล้ว .เนิ้อคอนกรีตจะไหลออกมาจาก ขอบมุมรอยต่อไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ,ไม้แบบก่อสร้างที่ต่อไม่สนิท อย่างรวดเร็ว . ซึ้งส่งผลให้คุณภาพเสาและคานอาจรับแรงได้ลดลง เนื่องจากเนื้อคอนกรีตไหลออกทางบริเวณมุมรอยต่อแบบคาน,แบบเสา นั้นเอง.

Writen by Thanawoods mechanical engineering
Oct/2017