ความรู้ไม้แบบก่อสร้าง -ไม้อัดก่อสร้าง-ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

Q : เหตุใด ไม้ก่อสร้างไม้อัดก่อสร้าง ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำจึงพบปัญหาการบิดงอ หลังจากเทคอนกรีตแล้ว เรามีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

A : จากการที่ทีมงาน Technicianธนาวูด ที่เชี่ยวชาญเรื่องไม้แบบก่อสร้าง,ไม้อัดเคลือบฟอล์มดำมากว่า15ปี ได้สำรวจเก็บข้อมูลจากSiteงานก่อสร้างหลายโครงการ พบว่า
ไม้แบบก่อสร้าง,ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำบิดงอ เกิดจาก

– ไม้อัด ไม้แบบที่ผ่านการเลื่อยตัดมา เพื่อทำแบบเสา แบบคาน แนวรอยเลื่อยผ่าไม้ไม่เรียบตรงพอ ไม้แบบก่อสร้าง,ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ เมื่อช่างนำมาประกอบแบบ (ต้องใช้3ชิ้น ในแบบคาน และใช้ 4ชิ้นในแบบเสา)
เมื่อเทคอนกรีตลงไปในแบบไม้ แบบไม้อัดเนื้อคอนกรีต ซึ้งมีน้ำทรายปูนเป็นส่วนผสม จะไหลออกทางช่องห่างระหว่างไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ,ไม้แบบ .โดยเฉพาะงานเทคอนกรีตหล่อแบบเสา มี่มีความสูงเกิน3m. แรงกดของคอนกรีต(Pressure force)จะสูงมากบริเวณเสาที่อยู่ใกล้พื้น แรงดังกล่าวมีแรงดันสูง หากไม้แบบก่อสร้าง,ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ มีรอยต่อไม่เรียบสนิท เนิ้อคอนกรีตจะถูกpressureดันไหลออกมาทำให้ไม้อัด,ไ้ม้แบบก่อสร้างนั้นโก่งตัวบิดตัวบริเวณ ที่คอนกรีตไหลออกมาได้ .โดยเฉพาะเสาคอนกรีตขนาดใหญ่ต้องใช้เครื่ิองจี้คอนกรีตไล่ฟองอากาศด้วยแล้ว .เนิ้อคอนกรีตจะไหลออกมาจาก ขอบมุมรอยต่อไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ,ไม้แบบก่อสร้างที่ต่อไม่สนิท อย่างรวดเร็ว . ซึ้งส่งผลให้คุณภาพเสาและคานอาจรับแรงได้ลดลง เนื่องจากเนื้อคอนกรีตไหลออกทางบริเวณมุมรอยต่อแบบคาน,แบบเสา นั้นเอง.

ความรู้ต่าง ๆ ของไม้อัด

Q : เหตุใดไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ThanaWoods, Panda, Hippo จึงมีการนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางในวงการก่อสร้างทุกชนิดทั่วไทยมายาวนานกว่า10ปี.งานเทแบบพื้นคอนกรีต,เสา,พื้น,คานและงานฐานราก(Foundation) ตลอดถึงงานตกแต่งภายใน,งานFurniture,งานบ้านพัก(Camp) งานรีสอร์ท ร้านอาหาร ต่างๆ ไม้อัดฟิล์มดำPanda ไม้อัดฟล์มดำHippo ไม้อัดฟิล์มดำThanaWoods ได้รับความนิยมสูงสุดในวงการงานก่อสร้างทุกชนิด.

A : จากประวัติศาสตร์กว่า 5,000 ปี มนุษยเริ่มรู้จักการสร้างด้วยหิน อิฐ ดินเหนียว จนการก่อสร้างได้ถูกพัฒนาทางด้านเทคนิควิศวกรรม มาโดยตลอด เริ่มจากการนำคอนกรีต มาใช้ในงานเทแบบคอนกรีต มีการใช้ #ไม้เนื้อแข็ง มาเป็น #ไม้แบบก่อสร้าง(Wood Formwork) และต่อมาเริ่มนำแผ่นเหล็กมาเป็นแบบเทคอนกรีต และพัฒนาสู่แบบพลาสติก(Plastic Formwork) การพัฒนาแบบคอนกรีต ระยะเวลา10ปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาจวบจนล่าสุดได้มีการพัฒนานำไม้อัดมาเคลือบฟิล์มจนมาเป็น #ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ จากสถิติการใช้งานแบบคอนกรีต ไม้อัดฟิล์มดำได้รับความนิยมสูงสุดในงานก่อสร้างเนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพของไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ThanaWoods, Panda, Hippo ชนิดใหม่ที่ถูกพัฒนาเพื่อข้ามขีดจำกัดของไม้แบบ.ทำให้ไม้อัดที่ผลิตภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทธนาวูดมีคุณสมบัติดีเยี่ยมคือมีความทนทานต่อความร้อนชื้น,ทนทานต่อสารละลายที่มีน้ำ(H2O)เป็นตัวทำละลาย,ทนทานต่อแรงดึงผิวไม้จากการบิดงอ(Bending Force) (แรงดึงที่เกิดจากการดึงไม้อัดเคลือบฟิล์มดำออกจากเนื้อคอนกรีต).ดังนั้น
#ไม้อัดฟิล์มดำ ThanaWoods, Panda, Hippo คือไม้อัดเคลือบฟิล์มดำที่ผ่านการใช้งานจริงจากโครงการนับพันโครงการทั่วไทย

เนื่องจากไม้อัดเคลือบฟิล์มดำมีคุณสมบัติดังกล่าวที่ดีเยี่ยมกว่าแบบเทคอนกรีตชนิดอื่นๆเช่นน้ำหนักที่เบากว่า ไม่เป็นสนิม ทนทานต่อ สภาวะOxidationจากOxigen(O2)ได้มากกว่าและยืดหยุ่น(Elactic)ตัวดีกว่า #แบบคอนกรีต อื่นๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำThanawoods Panda Hippo ได้รับความนิยมสูงสุดในวงการก่อสร้างไทย

คุณสมบัติของ ThanaWoods, Panda, Hippo ที่มีความหนา15มิลเมตร วิศวกรธนาวูดแนะนำให้ใช้สำหรับงานเทคอนกรีตที่ความหนาของพื้นได้ 20-30ซม.
คุณสมบัติของ ThanaWoods, Panda, Hippo ที่มีความหนา20มิลเมตร วิศวกรธนาวูดแนะนำให้ใช้สำหรับงานเทแบบคอนกรีตที่ความหนา 25-40ซม.

Writen by Thanawoods mechanical engineering
Fab/2017