ไม้อัดยาง

ไม้อัดยาง

ขนาด 4, 6, 10, 15, 20 มม.

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ไม้อัดยาง

ขนาด 4, 6, 10, 15, 20 มม.
คุณสมบัติ

• มีความคงตัวไม่ยืดหด และแตกง่าย สามารถตอกตะปูได้นิยมใช้ใน
การทำพื้น ผนังกั้นห้อง แคมป์คนงาน ปูพื้น