ไม้อัด ThanaWoods EZ Form

ไม้อัดเคลือบฟิล์ม : Phenolic Film
ขนาด : 1,200 x 2,440 mm. หนา 12 mm. , 15 mm. , 20 mm.
ความชื้น : < 12 %
กาว : Phenolic Film
ความหนาแน่น : 630 กก./ลูกบาศก์เมตร
ไส้ไม้ : ไม้ Hardwoods
รอบการใช้งาน : 15 ครั้ง

ได้มาตรฐานผ่านการรับรอง : 

CE
EN 13986
EN 636
EN 717-2
EN 301

ISO 9001-2015

ThanaWoods Ez Form

ไม้อัดเคลือบฟิล์ม : Phenolic Film
ขนาด : 1,200 x 2,440 mm. หนา 12 mm. , 15 mm. , 20 mm.
ความชื้น : < 12 %
กาว : Phenolic Film
ความหนาแน่น : 630 กก./ลูกบาศก์เมตร
ไส้ไม้ : ไม้ Hardwoods
รอบการใช้งาน : 15 ครั้ง

ได้มาตรฐานผ่านการรับรอง : 

CE
EN 13986
EN 636
EN 717-2
EN 301

ISO 9001-2015

© Copyright 2019 By Thanawoods